Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ «ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԿՈՈՊՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/136 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 22/02/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-136, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-136, 20.10.2012
«ԵՂԻԿՅԱՆՆԵՐ» Ա/Կ ՇԱԹՎ –29/216 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 26/09/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ-216, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-216, 20.10.2012
«Ընդերքաբեր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/101 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 17/03/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-101, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-101, 20.10.2012
«Քարաբերդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/061 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 20/05/2030 Պայմանագիր՝ ՊՎ-061, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-061, 20.10.2012
«Արթուր-Տարոն» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/106 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 13/04/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-106, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-106, 20.10.2012
«Դելտա Ֆրագմենտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/104 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 02/06/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-104, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-104, 20.10.2012
«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/181 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 14/10/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-181, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-181, 20.10.2012
«Վանդոլերիտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/303 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 01/02/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-303, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-303, 20.10.2012
«ՇԵՆԻԿ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/098 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 08/03/2021 Պայմանագիր՝ ՊՎ-098, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-098, 20.10.2012
«Աշոտ-Նաիրի եղբայրներ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/151 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 03/08/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-151, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-151, 20.10.2012