Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ՇԵՆ-ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/030 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 07/10/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-030, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-030, 22.08.2012
«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/029 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 24/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-029, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-029, 22.08.2012
«Լերի Դիա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/027 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 13/01/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-027, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-027, 22.08.2012
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/022 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 22/05/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-022, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-022, 22.08.2012
«ԲԱԶԱԼՏ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/014 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 16/12/2066 Պայմանագիր՝ ՊՎ-014, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-014, 22.08.2012
«Հանքարդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/008 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 18/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-008, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-008, 22.08.2012
«ԿՎԱՐՑ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/004 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 18/05/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ-004, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-004, 22.08.2012
«ԲԱԶԱԼՏ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/015 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 13/03/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-015, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-015, 22.08.2012
«ԳԱՋ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/002 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 17/03/2057 Պայմանագիր՝ ՊՎ-002, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-002ա, 27.08.2013
«Հանքարդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/009 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 28/11/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-009, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-009, 22.08.2012