Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Լցոն» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/001 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 27/03/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-001, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-001, 22.08.2012
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/025 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 08/06/2031 Պայմանագիր՝ ՊՎ-025, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-025, 22.08.2012
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/024 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 05/12/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-024, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-024, 22.08.2012
«ԿՎԱՐՑ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/007 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 12/05/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-007, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ_007, 22.08.2012
«Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/003 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/08/2012 01/07/2037 Պայմանագիր՝ ՊՎ-003, 23.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-003, 23.08.2012
«ԱՆԻ-ԿՎԱՐՑ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/235 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 30/08/2062 Պայմանագիր՝ Պ-235, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-235, 30.08.2012
«Կուարլինի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/018 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 31/08/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-018, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-018, 30.08.2012
«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/039 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 06/06/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-039, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-039, 30.08.2012
«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/038 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 01/04/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-038, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-038, 30.08.2012
«ԼեռԷդԱրտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/075 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 20/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-075, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-075, 30.08.2012