Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Գոլդեն Սթրոնգ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/260 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 29/05/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-260, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-260, 20.10.2012
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/113 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 11/06/2024 Պայմանագիր՝ ՊՎ-113, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-113, 20.10.2012
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/114 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 25/08/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-114, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-114, 20.10.2012
«ԳԻԳ-ԱՐՄ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/084 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 05/04/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-084, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-084, 20.10.2012
«Կեռաս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/167 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 14/06/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-167, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-167, 20.10.2012
«ՇԵՆ-ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/166 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 25/07/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-166, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-166, 20.10.2012
«ՍԱՄՍԵՐՍԵՎ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/026 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 13/01/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-026, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-026, 20.10.2012
«Առվա երկիր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/082 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 17/01/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-082, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-082, 20.10.2012
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/131 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 12/02/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-131, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-131, 20.10.2012
«Վինեկա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/111 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 31/08/2047 Պայմանագիր՝ ՊՎ-111, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-111 ա, 30.04.2013