Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Սյունիքի տնտեսական միավորում» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/317 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 27/03/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-317, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-317, 20.10.2012
«Թունել» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/217 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 09/02/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-217, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-217ա, 20.02.2013
«ԱՐՇԱԿՅԱՆՆԵՐ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/132 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 25/11/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-132, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-132, 20.10.2012
«Սալբեկա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/204 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 19/10/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-204, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-204, 20.10.2012
«Կալեր Մայնինգ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ- 29/351 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 27/03/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-317, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-317, 20.10.2012
«Արաքսի ավազան» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/050 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 12/02/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-050, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-050, 20.10.2012
«ԴԵՄԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/068 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 12/02/2060 Պայմանագիր՝ ՊՎ-068, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-068, 20.10.2012
«Սիսիանի Ճանշին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/203 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 21/04/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-203, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-203, 20.10.2012
«Հրազդան- Ցեմենտ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/109 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 06/04/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-109, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-109, 20.10.2012
«Վայք» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/186 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 14/04/2014 Պայմանագիր՝ ՊՎ-186, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-186, 20.10.2012