Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ՅՈՒՏԱՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/498 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 04/04/2014 04/04/2064 Պայմանագիր՝ Պ-498, 04.04.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-498, 04.04.2014
«ԱՐՄԱՆ ՕՁՆԵՑԻ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/502 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 04/04/2014 04/04/2064 Պայմանագիր՝ Պ-502, 04.04.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-502, 04.04.2014
«ԵՐԵՎԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/484 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2039 Պայմանագիր՝ Պ-484, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-484, 25.02.2014
«ԼԻՏՈԿՈԼ ԱՄ ԿՈ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/492 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2064 Պայմանագիր՝ Պ-492, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-492, 25.02.2014
«ՀՈՎՍԵՓ-ԱՐՄԱՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/467 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2034 Պայմանագիր՝ Պ-467, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-467, 25.02.2014
«Գրիգոր» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/487 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2034 Պայմանագիր՝ Պ-487, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-487, 25.02.2014
«ՈՒԿՐՇԻՆ» ԲԲԸ ՇԱԹ-29/493 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2064 Պայմանագիր՝ Պ-493, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-493, 25.02.2014
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/497 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2064 Պայմանագիր՝ Պ-497, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-497, 25.02.2014
«ՋԵՐՄՈՒԿԻ ԿԱՐԻՏԱՍ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/495 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2064 Պայմանագիր՝ Պ-495, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-495, 25.02.2014
«ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/496 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2054 Պայմանագիր՝ Պ-496, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-496, 25.02.2014