Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԼԵՌ ՔԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/336 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/07/2013 24/07/2038 Պայմանագիր՝ ՊՎ-336, 24.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-336, 24.07.2013
«Պետրոլոգ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/468 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/07/2013 24/07/2044 Պայմանագիր՝ Պ-468, 24.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-468, 24.07.2013
«Օրիենթ Սթոն» ՍՊԸ / նախկին «ԴԼՍ Գրուպ» ՓԲԸ / ՇԱԹՎ-29/367 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 03/07/2013 17/11/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ -367, 03.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ -367, 03.07.2013
«Վեստա» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/470 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 02/07/2013 02/07/2063 Պայմանագիր՝ Պ-470, 02.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-470, 02.07.2013
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/463 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/06/2013 22/04/2063 Պայմանագիր՝ Պ-463, 11.06.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-463, 11.06.2013
«Ասսաթ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/366 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/06/2013 06/06/2024 Պայմանագիր՝ Պ-366, 06.06.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-366, 06.06.2013
«ԹԱԼԻՆԻ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ- 29/ 453 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 16/05/2013 05/04/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-453, 16.05.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-453, 16.05.2013
«ԹԱԼԻՆԻ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ- 29/ 464 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 16/05/2013 22/12/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-464, 16.05.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-464, 16.05.2013
«Ժայռակոփ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/461 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/04/2013 22/04/2063 Պայմանագիր՝ Պ-29/461, 22.04.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-29/461, 22.04.2013
«ՔԱՐԱՇԵՆ ՑԵՄԵՆՏ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/146 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/04/2013 18/08/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-146, 12.04.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-146, 12.04.2013