Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
Test company 000192 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/09/2016 01/11/2016 Պայմանագիր՝ 08.02.2017
Լեռնահատկացման ակտ՝ 08.02.2017
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/112 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/10/2012 30/09/2017 Պայմանագիր՝ Պ-112, 12.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.04.2017
«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/140 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 18/01/2013 30/12/2017 Պայմանագիր՝ Պ-140, 21.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.07.2017
«ԱՐՍՔԱՐ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/208 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 26/06/2015 26/06/2018 Պայմանագիր՝ Պ-208, 01.07.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.07.2017
«ԱՆԻ ՏՈՒՖ ՊՐՈԴՈՒԿՏ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/210 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/07/2015 27/07/2017 Պայմանագիր՝ Պ-210, 27.07.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ 22.03.2017
«ՌԱԴՄՈՒՐ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/215 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 21/07/2015 21/07/2018 Պայմանագիր՝ Պ-215, 21.07.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ 21.04.2017
«Մանանա Գրեյն» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/221 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/12/2015 15/12/2018 Պայմանագիր՝ Պ-221, 15.12.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.04.2017
«ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/222 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/12/2015 30/12/2018 Պայմանագիր՝ Պ-222, 30.12.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ 21.04.2017
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/225 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/06/2016 11/06/2019 Պայմանագիր՝ Պ-225, 11.06.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ 21.04.2017
«ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆՆԵՐ» ՓԲԸ ԵՀԹ-29/229 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/10/2016 25/10/2019 Պայմանագիր՝ Պ-229, 25.10.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ 22.03.2017