Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԱՐԵՎ-2» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/232 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 29/12/2016 29/07/2017 Պայմանագիր՝ Պ-232, 21.04.2017
Լեռնահատկացման ակտ՝ 21.04.2017
«Գի Մետալզ Ինվեսթմենթ Լիմիտեդ» ՍՊԸ ԵՀԹՎ-29/114 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 30/12/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-114, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.04.2017
«ՀԱՅԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ -29/236 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-236, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-236, 28.12.2012
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹ -29/458 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 11/02/2038 Պայմանագիր՝ Պ-458, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-458, 11.02.2013
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹ -29/459 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 01/06/2028 Պայմանագիր՝ Պ-459, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-459, 11.02.2013
«Ալմասար» ՍՊԸ ՇԱԹ- 29/246 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-246, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-246, 28.12.2012
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/ 012 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/07/2012 24/10/2023 Պայմանագիր՝ Պ-012, 27.07.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-012, 24.07.2012
«Կարեն-77» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/ 474 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/08/2013 28/08/2038 Պայմանագիր՝ Պ-474, 27.02.2017
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-474, 27.02.2017
«Մուդամ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/011 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/08/2012 01/08/2027 Պայմանագիր՝ Պ-011, 01.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-011ա, 27.08.2013
«Մոլիբդենի աշխարհ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/174 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 06/01/2022 Պայմանագիր՝ Պ-174, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-174, 06.11.2012