Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԱՆԻ-ԿՎԱՐՑ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/235 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 30/08/2062 Պայմանագիր՝ Պ-235, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-235, 30.08.2012
«Սամվել-Արտյոմ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/237 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 10/12/2012 10/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-237, 10.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-237, 10.12.2012
«Արմմանյու» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/281 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-281, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-281, 28.12.2012
«Անի» ԲԲԸ ՇԱԹ-29/287 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2023 Պայմանագիր՝ Պ-287, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-287, 28.12.2012
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/292 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2027 Պայմանագիր՝ Պ-292, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-292, 28.12.2012
«ԼԵՌ ՔԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/336 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/07/2013 24/07/2038 Պայմանագիր՝ ՊՎ-336, 24.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-336, 24.07.2013
«Դանսառ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/345 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2037 Պայմանագիր՝ Պ-345, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-345, 28.12.2012
«Ավչի» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/361 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-361, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-361, 28.12.2012
«Ասսաթ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/366 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/06/2013 06/06/2024 Պայմանագիր՝ Պ-366, 06.06.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-366, 06.06.2013
«Վայք Գոլդ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/371 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 23/11/2037 Պայմանագիր՝ Պ-371, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-371, 12.12.2012