Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Գևմար» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/426 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-426, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-426, 28.12.2012
«Հարմնիկ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/444 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/08/2013 28/08/2063 Պայմանագիր՝ Պ- 444, 28.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ- 444, 28.08.2013
«Ժայռակոփ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/461 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/04/2013 22/04/2063 Պայմանագիր՝ Պ-29/461, 22.04.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-29/461, 22.04.2013
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/463 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/06/2013 22/04/2063 Պայմանագիր՝ Պ-463, 11.06.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-463, 11.06.2013
«Էլկաս Արենցի» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/466 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2013 30/08/2063 Պայմանագիր՝ Պ-466, 30.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-466, 30.08.2013
«ՀՈՎՍԵՓ-ԱՐՄԱՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/467 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2034 Պայմանագիր՝ Պ-467, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-467, 25.02.2014
«Պետրոլոգ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/468 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/07/2013 24/07/2044 Պայմանագիր՝ Պ-468, 24.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-468, 24.07.2013
«Վեստա» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/470 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 02/07/2013 02/07/2063 Պայմանագիր՝ Պ-470, 02.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-470, 02.07.2013
«ՕՍՏ-ՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/471 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 26/12/2013 26/12/2063 Պայմանագիր՝ Պ-471, 26.12.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-471, 26.12.2013
«ՉՈՐ-ՁՈՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/473 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/08/2013 12/08/2063 Պայմանագիր՝ ՊՎ-473, 12.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-473, 12.08.2013