Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Հարբովաս» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/476 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/08/2013 01/08/2063 Պայմանագիր՝ Պ-476, 01.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-476, 01.08.2013
«Վարատ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/477 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/09/2013 13/09/2063 Պայմանագիր՝ Պ-477, 13.09.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-477, 13.09.2013
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/478 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/08/2013 12/08/2043 Պայմանագիր՝ Պ-478, 12.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-478, 12.08.2013
«Նառշին» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/479 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/09/2013 06/09/2063 Պայմանագիր՝ Պ-479, 06.09.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-479, 06.09.2013
«Վարանդա» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/480 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/10/2013 22/10/2063 Պայմանագիր՝ Պ-480, 22.10.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-480, 22.10.2013
«Սարի Մայնինգ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/481 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2013 30/08/2038 Պայմանագիր՝ Պ-481, 30.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-481, 30.08.2013
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/482 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/11/2013 27/11/2038 Պայմանագիր՝ Պ-482, 27.11.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-482, 27.11.2013
«ՀՐԱԶԴԱՆ-ՑԵՄԵՆՏ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/483 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 16/10/2013 16/10/2028 Պայմանագիր՝ Պ-483, 16.10.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-483, 16.10.2013
«ԵՐԵՎԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/484 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2039 Պայմանագիր՝ Պ-484, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-484, 25.02.2014
«Աժուր» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/485 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/10/2013 01/10/2025 Պայմանագիր՝ Պ-485, 01.10.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-485, 01.10.2013