Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Էսենդ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/486 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/11/2013 13/11/2063 Պայմանագիր՝ Պ-486, 13.11.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-486, 13.11.2013
«Գրիգոր» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/487 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2034 Պայմանագիր՝ Պ-487, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-487, 25.02.2014
«Լամօ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/488 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/10/2013 15/10/2025 Պայմանագիր՝ Պ-488, 15.10.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-488, 15.10.2013
«Բազալտ Բրոկեն» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/490 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/11/2013 27/11/2038 Պայմանագիր՝ Պ-490, 27.11.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-490, 27.11.2013
«Արգիշտի-1» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/491 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/11/2013 13/11/2040 Պայմանագիր՝ Պ-491, 13.11.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-491, 13.11.2013
«ԼԻՏՈԿՈԼ ԱՄ ԿՈ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/492 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2064 Պայմանագիր՝ Պ-492, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-492, 25.02.2014
«ՈՒԿՐՇԻՆ» ԲԲԸ ՇԱԹ-29/493 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2064 Պայմանագիր՝ Պ-493, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-493, 25.02.2014
«Գեսալ տուֆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/494 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/11/2013 13/11/2063 Պայմանագիր՝ Պ-494, 13.11.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-494, 13.11.2013
«ՋԵՐՄՈՒԿԻ ԿԱՐԻՏԱՍ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/495 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2064 Պայմանագիր՝ Պ-495, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-495, 25.02.2014
«ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/496 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2054 Պայմանագիր՝ Պ-496, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-496, 25.02.2014