Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/497 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2064 Պայմանագիր՝ Պ-497, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-497, 25.02.2014
«ՅՈՒՏԱՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/498 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 04/04/2014 04/04/2064 Պայմանագիր՝ Պ-498, 04.04.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-498, 04.04.2014
«ՍԼՈԲԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/499 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 29/02/2016 28/02/2016 Պայմանագիր՝ Պ-499, 29.02.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-499, 29.02.2016
«ԱՐԽԻՏՐԱՎ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/501 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/08/2014 23/08/2064 Պայմանագիր՝ Պ-501, 20.10.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-501, 23.08.2014
«ԱՐՄԱՆ ՕՁՆԵՑԻ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/502 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 04/04/2014 04/04/2064 Պայմանագիր՝ Պ-502, 04.04.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-502, 04.04.2014
«ԱՐՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/503 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/05/2014 23/05/2064 Պայմանագիր՝ Պ-503, 09.07.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-503, 23.05.2014
«ՋԵՐՄՈՒԿԻ ԿԱՐԻՏԱՍ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/504 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/05/2014 23/05/2064 Պայմանագիր՝ Պ-504, 09.07.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-504, 23.05.2014
«ՄԵՐՈՒԺԱՆ-ԳՐԻԳՈՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/505 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/05/2014 23/05/2052 Պայմանագիր՝ Պ-505, 07.07.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-505, 23.05.2014
«ԾՈՎԻՆԱՐ-ԼՈՒՍԻՆԵ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/508 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 04/07/2014 04/07/2064 Պայմանագիր՝ Պ-508, 09.07.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-508, 04.07.2014
«Արտմետ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/509 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 04/09/2014 04/03/2023 Պայմանագիր՝ Պ-509, 09.09.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-509, 04.09.2014