Օգտակար նյութեր և հղումներ

ՆՅՈՒԹԵՐ 

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՌԱԼԵԶՈՒ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ /Հ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Ռ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ/ (PDF)

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ (PDF)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ (PDF)

ՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ (PDF)

ԲԱԶՄԱՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ (PDF)

 

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն
www.gov.am

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
www.mtad.am

Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
www.minenergy.am

Հայաստանի Հանրապետության Արդյունահանող Ճյուղերի Թափանցիկության Նախաձեռնություն
www.eiti.am