Հանքավայրերի և հանքերևակումների անձնագրեր

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տեսակ Մարզ
Նորքի բազալտի հանքավայր / «Արմինե» տեղամաս / Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Ջրվեժի բազալտի և գիպսատար ապարների հանքավայր /«Արևմտյան» տեղամաս/ Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Նորքի բազալտի հանքավայր / «Հանքարդ» տեղամաս / Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Սարի-Թաղի գիպսատար կավերի հանքավայր / «Հարավ-արևելյան» տեղամաս / Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Սարի-Թաղի բազալտի հանքավայր / «Արևելյան» տեղամաս / Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Աստղիկի բազալտի և գիպսատար ապարների հանքավայր / I տեղամաս / Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Վարդաշենի բազալտների հանքավայր Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Աստղիկի գիպսատար ապարների հանքավայր / «Արևելյան» տեղամաս/ Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Սարի Թաղի գիպսատար ապարների և բազալտի հանքավայր / «Հարավ-արևելյան» տեղամաս / Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Լեսնոյի անդեզիտի հանքավայր Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել
Արագածի պեռլիտների հանքավայր Ոչ մետաղական Արագածոտնի մարզ Ներբեռնել
Արտենիի օբսիդիանի հանքավայր Ոչ մետաղական Արագածոտնի մարզ Ներբեռնել
Արտենիի օբսիդիանի հանքավայր /«2-րդ» տեղամաս / Ոչ մետաղական Արագածոտնի մարզ Ներբեռնել
Աղավնասարի հրաբխային տուֆերի հանքավայր Ոչ մետաղական Արագածոտնի մարզ Ներբեռնել
Աշտարակի հրաբխային խարամի հանքավայր Ոչ մետաղական Արագածոտնի մարզ Ներբեռնել