Հանքավայրերի և հանքերևակումների անձնագրեր

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տեսակ Մարզ
Սավքարի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Մարգարայի շինարարական ավազի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Գետափի ավազի հանքավայր /«Արևմտյան» տեղամաս/ Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Քարաջրի ավազի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Լեռնագոգի անդեզիտոբազալտի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Արգավանդի ԱԿԽ հանքավայր / «Արգավանդ- I» տեղամաս / Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Արգավանդի ԱԿԽ հանքավայր / «Արևելյան» տեղամաս / Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Գետաշենի ԱԿԽ հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Ջրառատի ԱԿԽ հանքավայր / «Հյուսիսային» տեղամաս / Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Տանձուտի ԱԿԽ հանքավայր /«I» և «II» տեղամասեր/ Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Գայի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Նալբանդյանի ԱԿԽ հանքավայր /«Հյուսիս-Արևմտյան» տեղամաս / Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Մարգարայի ավազների հանքավայր / «Արևմտյան» տեղամաս / Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Մերձավանի բազալտի հանքավայր /«Հյուսիսային» տեղամաս / Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Հաղթանակի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Երևան Ներբեռնել