Հանքավայրերի և հանքերևակումների անձնագրեր

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տեսակ Մարզ
Թուխմանուկի ոսկու հանքավայր / «Կենտրոնական» տեղամաս / Մետաղական Արագածոտնի մարզ Ներբեռնել
Սոթքի ոսկու հանքավայր /«Կենտրոնական» տեղամաս / Մետաղական Գեղարքունիքի մարզ Ներբեռնել
Շորժայի մագնեզիալ-սիլիկատային ապարների և քրոմի հանքավայր Մետաղական Գեղարքունիքի մարզ Ներբեռնել
Աբովյանի երկաթի հանքավայր Մետաղական Կոտայքի մարզ Ներբեռնել
Մեղրաձորի ոսկու, արծաթի հանքավայր Մետաղական Կոտայքի մարզ Ներբեռնել
Մեղրաձորի ոսկու, արծաթի հանքավայր / «Լուսաջուր» տեղամաս / Մետաղական Կոտայքի մարզ Ներբեռնել
Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայր Մետաղական Կոտայքի մարզ Ներբեռնել
Թեժ սարի ալյումինի հանքավայր / «Թեժագետի և Թաքառլուի» տեղամասեր / Մետաղական Կոտայքի մարզ Ներբեռնել
Հրազդանի երկաթահանքային հանքավայր Մետաղական Կոտայքի մարզ Ներբեռնել
Ախթալայի կապարի, ցինկի և բարիի հանքավայր Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել
Տանձուտի երկրորդական կվարցիտների և պրոպիլիտի հանքավայր Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել
Մղարթի ոսկու և արծաթի հանքավայր Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել
Շամլուղի պղնձի հանքավայր Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել
Արմանիսի ոսկու, արծաթի, պղնձի, ցինկի և կապարի հանքավայր Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել
Ֆիալետովի ոսկեհանքային հանքավայր Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել