Հանքավայրերի և հանքերևակումների անձնագրեր

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տեսակ Մարզ
Փարաքարի դիատոմիտային կավի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Սպիտակասարի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Ջրառատի մանրախճային ավազների հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Արշալուսի բազալտի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Էջմիածնի ավազի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Մերձավանի բազալտի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Լուկաշինի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Երվանդակերտի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Արագածի անդեզիտի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Հոկտեմբերյանի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Մերձարաքսյան տուֆի հանքավայր /II տեղամաս/ Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Աղավնատունի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Հոկբտեմբերյանի մանրախճային ավազների հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Հայկաշեն-Ծիածանի մեծա-մանրագլաքարային ավազի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Փարաքարի գիպսատար ապարների հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել