Հանքավայրերի և հանքերևակումների անձնագրեր

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տեսակ Մարզ
Արմավիրի մանրախճային ավազների հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Արաքսի ավազի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Բաղրամյանի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Եղեգնուտի մանրախճային ավազային խառնուրդի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Նահապետի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Կողբավանի շինարարական և երեսպատման քարերի հանքավայր /«Սևակասար» և «Կողբավան» տեղամասեր / Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Մերձավանի բազալտի հանքավայր /«Հարավ-արևելյան» տեղամաս/ Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Գետափի մանրախճային ավազի խառնուրդի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Վարդաքարի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Մերձավանի բազալտի հանքավայր / «Լոգ» տեղամաս/ Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Հուշակերտի բազալտի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Արազի ավազի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Շենիքի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Կողբավանի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել
Երվանդաշատի տուֆի հանքավայր Ոչ մետաղական Արմավիրի մարզ Ներբեռնել