Հանքավայրերի և հանքերևակումների անձնագրեր

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տեսակ Մարզ
Քարաբերդի ոսկու հանքավայր / «Կենտրոնական» տեղամաս/ Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել
Մղարթի ոսկու, արծաթի հանքավայր/ «Կենտրոնական» տեղամաս / Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել
Թեղուտի պղնձի, մոլիբդենի հանքավայր Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել
Ալավերդու պղնձի հանքավայր Մետաղական Լոռու մարզ Ներբեռնել
Այգեձորի պղնձի, մոլիբդենի հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Ագարակի պղնձի, մոլիբդենի հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Լիճքի (Ջինդարա) պղնձի, մոլիբդենի հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Տերտերասարի ոսկու, արծաթի և պղնձի հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Շահումյանի ոսկու և պղնձի հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Լիճքվազ-Թեյի ոսկու, արծաթի և պղնձի հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Կապանի պղնձի հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Հանքասարի պղնձե-մոլիբդենային հանքավայր / «Կենտրոնական» տեղամաս / Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Քաջարանի պղնձի և մոլիբդենի հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել
Բարձրադիրի /Մազրային/ ոսկու հանքավայր Մետաղական Սյունիքի մարզ Ներբեռնել